Quạt thông gió gắn tường Nedfon APB25-5-B

  •  Lưu lượng:                750(m3/h)
  •  Đường kính cánh:     250(mm)
  •  Độ ồn:                        45(dB)
  •  Tốc độ:                      -(r.p.m)
  •  Áp lực:                       -(Pa)
  •  Điện áp:                     220/50/1(V/Hz/P)
  •  Công suất:                 0.037(KW)