Giải pháp Khách sạn của Tổng đài iPECS

iPECS là thế hệ tổng đài mới của ERICSSON-LG với các dung lượng (Medium/ Large Sized SMB Hybrid IP-PBX), phù hợp cho mọi đối tượng Khách sạn, cung cấp sẵn giao diện PMS để cho bên thứ 3 kết nối can thiệp, điều khiển để phát triển phần mềm  một cách mềm dẻo và thuận tiện cho từng khách hàng. Đồng thời iPECS cũng đáp ứng  FIDELIO chuẩn quốc tế !

 

Certificate

   • Check in / check out notification
   • Room move
   • Guest information support for name and language
   • Class of service handling (bar / unbar an extension)
   • Room status
   • Voice mail notification from iPECS
   • Message lamp handling
   • Simple posting of phone charges based on total amount
   • Minibar charge by total and by article number.
   • Wake up Call Handling

The interface is available with the following MICROS-Fidelio PMS versions:

 • Suite8 PMS version 8.6.x onwards
 • OPERA Suite PMS version 4.0.04.x onwards
 • OPERA Suite PMS version 5.0.x

iPECS cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho khách sạn như:

 • Guest Satisfaction
 • Intelligent Messaging
 • Virtual Conference Room
 • Wake-Up call
 • Room to Room Dialing
 • Guest Privacy
 • Direct In Dial
 • Information Messaging
 • Guest Access Rights – Class of Service
 • Hot Desk

iPECS cho phép lập trình đánh số mềm dẻo cho buồng phòng Khách sạn từ 4 lên tới 8 chữ số:

Note: Việt nam có các phần mềm sau đã kết nối được với iPECS: NEWWAY, TMS-Tiger, SMILE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *