Quạt thông gió gắn tường Nedfon APB15-3-B

  • Lưu lượng:                270(m3/h)
  • Đường kính cánh:     150(mm)
  • Độ ồn:                        38(dB)
  • Tốc độ:                      -(r.p.m)
  • Áp lực:                       -(Pa)
  • Điện áp:                     220/50/1(V/Hz/P)
  • Công suất:                 0.018(KW)