iPECS Terminal hỗ trợ một loạt các thiết bị đầu cuối từ IP và Digital đến IP DECT. Chúng được thiết kế cho người dùng chuyên nghiệp, những người yêu cầu nhiều thiết bị điện thoại giàu tính năng để phù hợp với nhu cầu kinh doanh thay đổi liên tục của bạn. Các hệ thống iPECS sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một danh mục lớn các thiết bị đầu cuối để tối ưu hóa giải pháp truyền thông kinh doanh độc đáo của bạn.

lP-Phones (1000i Series):

Digital Phones:

IP DECT Bases / Phones: