Tính năng Chặn cuộc gọi của Tổng đài iPECS

Tính năng chặn cuộc gọi của Tổng đài iPECS (Black list):

Chức này cho phép Tổng đài ngăn chặn những cuộc gọi quấy rối với mục đính xấu; muốn sử dụng chức năng này bắt buộc trung kế phải có chức năng hiển thị số. Tổng đài iPECS cung cấp 2 lựa chọn cho việc chặn cuộc gọi là tại máy lẻ hoặc trên trung kế, với máy lẻ tối đa cho phép chăn 10 số, còn với trung kế hệ thống cho phép chặn tối đa 250 số.

Chặn cuộc gọi cho Thuê bao:

  • Caller ID: nhập vào số cần chặn, ví dụ: 090.422.9850
  • Time Condition (điều kiện): chọn All
  • Destination (đích gọi đến): chọn Station Number & điền vào 1 số máy ảo bất kỳ xxxx

Kết quả cuộc gọi đến từ số máy đi động 090.422.9850 tới máy lẻ 2004 sẽ bị chuyển vào số máy ảo XXXX

Chặn cuộc gọi cho Hệ thống:

  • Hệ thống cho phép khai báo lên tới 250 danh sách “Black list”.
  • Đồng thời Version của Tổng đài phải từ R3.1.22 trở lên mới hỗ trợ chức năng này.

Kết quả cuộc gọi đến từ số máy đi động 090.422.9850 đến trung kế sẽ bị chuyển vào lời chào 70

Kết quả cuộc gọi đến từ số máy đi động 090.485.0770 đến trung kế sẽ bị chuyển vào số máy ảo XXXX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *