iPECS_eMG800

 • Tổng đài Ericsson-LG eMG800 dung lượng tối đa 1200 Port.
  • Mặc định (200 port):12 máy nhánh,4 Softphone,4 kênh lời chào
  • Mở rộng 3 khung lên tới: 400 máy nhánh (license)
  • Mở rộng 6 khung ghép nối (Master + Salve) lên tới: 800 máy nhánh (license)
 • Kết nối điện thoại đầu cuối: Digital, IP, Analog và UC Softphone
 • Lập trình thông qua giao diện web thân thiện với người sử dụng.
 • Hỗ trợ kết nối với các trung kế: C/o,E1(PRI/R2),VoiP(SIP),E&M*
 • Chức năng quản lý Khách sạn kết nối PMS (license)
 • Networking mở rộng lên tới 250 sites