Các phần mềm Ứng dụng cho Doanh nghiệp:

Làm cho thông tin liên lạc của bạn hiệu quả với bộ ứng dụng kinh doanh đầy đủ của chúng tôi. Xây dựng luồng công việc thông minh hơn để cộng tác tốt hơn với các giải pháp tiết kiệm thời gian do iPECS cung cấp. Hệ thống iPECS cung cấp các tiện ích giao tiếp như một sự khác biệt cạnh tranh giúp doanh nghiệp của bạn trở nên linh hoạt và linh hoạt hơn.

– iPECS UCS for Win

– iPECS UCS for Mac

– iPECS Attendant Office

– iPECS Click to call

– iPECS BAPS (Billing Application Software / Phần mềm tính cước)


Các tài liệu kỹ thuật:

– iPECS_eMG100

– iPECS_eMG800

– iPECS_UCP/vUCP

– iPECS_CM/UCM

– iPECS_ATD

– iPECS_UCS

– iPECS_IPCR

– iPECS_CCX

– WBS User Guide Manual (Trang âm không dây)

BAPS_Help (Hướng dẫn sử dụng Phần mềm tính cước)