iPECS_Thư ký & Giám đốc

Executive/Secretary: Dịch vụ này cho phép khai báo máy Thư ký & Giám đốc.

Hệ thống cho phép khai báo tối đa 100 Thư ký & Giám đốc, và một Thư ký có thể trực điện thoại cho nhiều Giám đốc cùng 1 lúc.
Bạn vào chế độ lập trình (Administration) -> Table Data -> Executive/Secretary:

  • ICM Call To Secretary = Enable: Cấm cuộc gọi nội bộ gọi đến Giám đốc
  • CO Call To Secretary = Enable:  Cấm cuộc gọi từ bên ngoài gọi đến Giám đốc

Ví dụ:

  • Thư ký 101 trực điện thoại cho 3 Giám đốc 100, 200, 300
  • Thư ký 301 trực điện thoại cho 1 Giám đốc 302

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *