iPECS_Walking COS (Gọi ra bằng Account)

Walking COS: Cho phép máy lẻ gọi ra ngoài khi đang bị khóa hoặc giới hạn gọi.
Người quản trị (Admin) sẽ cấp cho mỗi người Account riêng để nhập khi gọi.

Thao tác trên máy lẻ:

  1. Bấm mã dịch vụ *569 -> nghe tiếng tút
  2. Bấm * nhập Pass của Account -> nếu đúng nghe tiếng tút
  3. Bấm 9 + Số máy cần liên lạc
  4. Đặt máy (tổ hợp) kết thúc.

Ví dụ: Muốn liên lạc số 0945715896 và dùng Account số 1 (Index 1 bên dưới: Vuong Tat Phu)
Thao tác như sau: *569 + *12345678 + 9 + 0915715896

Khai báo Account cho người dùng:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *