iPECS_Wake-up call (Báo thức)

Wake-up call: Chức năng cài đặt báo thức cho buồng phòng Khách sạn.
Cài đặt báo thức từ Lễ tân (ATD) khách sạn

 1. Bấm phím Trans/PGM + 044
 2. Chọn số phòng hoặc dãy phòng (số máy – số máy)
 3. Nhập thời gian (HHMM)   -> báo thức trong ngày
 4. Nhập thời gian (HHMM#) -> báo thức hàng ngày
 5. Bấm Hold/Save kết thúc cài đặt.

Xóa báo thức từ Lễ tân (ATD) khách sạn

 1. Bấm phím Trans/PGM + 045
 2. Chọn số phòng hoặc dãy phòng (số máy – số máy)
 3. Bấm Hold/Save kết thúc.

Tự cài đặt báo thức từ Máy lẻ

 1. Bấm phím Trans/PGM + 41
 2. Nhập thời gian (HHMM)   -> báo thức trong ngày
 3. Nhập thời gian (HHMM#) -> báo thức hàng ngày
 4. Bấm Hold/Save kết thúc cài đặt.

Tự xóa báo thức từ Máy lẻ

 1. Bấm phím Trans/PGM + 42
 2. Bấm Hold/Save kết thúc.

LDP-9200 / LIP-9000 Layout:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *