IPECS_ICLID (Chặn cuộc gọi)

ICLID: Chức năng chặn cuộc gọi

Chặn cuộc gọi cho Hệ thống gồm các lệnh PGM (203, 204), hệ thống cho phép khai báo lên tới 250 danh sách “Black list” và bắt buộc trung kế phải có chức năng hiển thị số. Đồng thời Version của Tổng đài phải từ R3.1.22 trở lên, với các phiên bản thấp hơn sẽ không hỗ trợ chức năng này.

Khai báo danh sách các số cần chặn (tương đương với bảng Index bên dưới).

  • Caller Telephone Number: nhập vào số cần chặn, ví dụ: 090.422.9850
  • ICLID Ring Assign Index (đích gọi đến): chọn số bất kỳ từ 1 – 250

Ví dụ khi cuộc gọi từ số máy di động 090.422.9850 đến Tổng đài sẽ bị chăn và sẽ đổ chuông theo đích gọi đến của bảng Ring Assign Index (1) bên dưới
Ví dụ khi cuộc gọi từ số máy di động 090.485.0770 đến Tổng đài sẽ bị chăn và sẽ đổ chuông theo đích gọi đến của bảng Ring Assign Index (2) bên dưới

Khai báo đích cho cuộc gọi đến, bạn có thể chọn Station và điền vào 1 số máy ảo bất kỳ xxxx, hoặc chọn một bản âm thanh thông báo ghi sẵn nào đó (VSF:=số máy của bạn đang bị chặn”), hoặc AA Ring Time -> ngắt cuộc gọi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *