iPECS_Room Conference (Phòng hội họp)

Conference Room : Chức năng phòng họp (tối đa 15 người)
Thiết lập phòng họp (tối đa 9 phòng họp):

 1. Bấm phím Trans/PGM + 53
 2. Chọn số phòng từ 1 -9
 3. Nhập pass cho truy cập vào phòng
 4. Bấn Hold/Save kết thúc

Xóa phòng họp:

 1. Bấm phím Trans/PGM + 54
 2. Chọn số phòng từ 1 -9
 3. Nhập pass cho truy cập vào phòng
 4. Bấn Hold/Save kết thúc

Vào / thoát khỏi phòng họp:

 1. Bấm phím *59
 2. Chọn số phòng từ 1 -9
 3. Nhập pass cho truy cập vào phòng
 4. Nghe tiếng tút dài -> đã vào phòng họp thành công
 5. Thoát khỏi phòng họp -> đặt máy

LDP-9200 / LIP-9000 Layout:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *