iPECS_Conference (Gọi hội nghị 3 bên)

Conference: Chức năng hội nghị 3 bên
Thiết lập cuộc gọi hội nghị thông thường:

 1. Thực hiên cuộc gọi đàm thoại với số máy đầu tiên
 2. Chọn phím mềm Conf hoặc bấm phím Conf đã được gán trước ở Flexible.
 3. Thực hiện cuộc gọi tới số máy tiếp theo
 4. Chọn phím mềm Conf hoặc bấm phím Conf đã được gán trước ở Flexible
 5. Bấm phím mềm Conf hoặc bấm phím Conf đã được gán trước ở Flexible lần nữa để thiết lập hội nghị.

Thực hiện giữ ‘Hold’ hội nghị:

 1. Bấm phím HOLD/SAVE

Quay trở lại hội nghị từ trang thái giữ ‘Hold’:

 1. Chọn phím mềm Conf hoặc bấm phím Conf đã được gán trước ở Flexible.

Thiết lập hội nghị không giám sát ‘Unsupervised Conference’:

 1. Thiết lập cuộc gọi hội nghị với 2 đối tượng (số máy).
 2. Chọn phím mềm Conf hoặc bấm phím Conf đã được gán trước ở Flexible.
 3. Đặt máy (tổ hợp) thoát không tham gia hội nghị.

Quay trở lại hội nghị không giám sát:

 1. Nhấc máy (tổ hợp).
 2. Chọn phím mềm Conf hoặc bấm phím Conf đã được gán trước ở Flexible.

LDP-9200 / LIP-9000 Layout:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *