iPECS_Call Transfer (Chuyển cuộc gọi)

Call Transfer: Mục đích dùng để chuyển cuộc tới một số khác

  1. Bấm phín mềm TRANS (trên màn LCD) hoặc phím cứng TRANS/PGM.
  2. Quay số máy cần chuyển hoặc bấm phím Flexible đã cài đặt trước
  3. Trường hợp Unscreened Call Transfer -> đặt máy
  4. Trường hợp Screened Call Transfer– Khi máy được chuyển trả lời -> đặt máy

LDP-9200 / LIP-9000 Layout:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *