iPECS_Call Pickup (Nhặt cuộc gọi)

Direct Pickup: Nhặt cuộc gọi trực tiếp

  1. Nhấc máy (tổ hợp).
  2. Bấm mã dịch vụ Direct Pick-up (*77).
  3. Quay số máy đang đổ chuông.

Group Pickup: Nhặt cuộc gọi trong nhóm

  1. Nhấc máy (tổ hợp).
  2. Bấm mã dịch vụ Group Pickup (**).

Lưu ý: Bạn phải tạo nhóm máy Pickup trước và Máy lẻ của bạn phải là 1 thành viên trong nhóm đó.

LDP-9200 / LIP-9000 Layout:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *