iPECS_Call Forward (Đổi hướng cuôc gọi)

Call Forward: Mục đích dùng để đổi hướng cuộc gọi tới một số máy khác.
Bạn phải được phép Forward cấp quyền từ Admin và có 5 kiểu “call forward” cho bạn lựa chọn:

 1. Unconditional: đổi hướng trong mọi điều kiện.
 2. Busy: đổi hướng khi bận.
 3. No Answer: đổi hướng khi không trả lời.
 4. Busy/No Answer: đổi hướng khi đang bận hoặc không trả lời.
 5. Incoming CO Off-net: đổi hướng cho cuộc gọi từ bên ngoài gọi đến.

Kích hoạt Call Forward trên máy điện thoại của bạn:

 1. Nhấc máy (tổ hợp)
 2. Bấm phím mềm FWD hoặc phím FORWARD.
 3. Chọn kiểu “call forward” từ 1-4.
 4. Nhập số máy đích nhận cuộc gọi.

Xóa Call Forward trên máy điện thoại của bạn:

 1. Nhấc máy (tổ hợp).
 2. Bấm phím mềm Fwd hoặc phím FORWARD.
 3. Bấm phím #.

LDP-9200 / LIP-9000 Layout:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *