iPECS_UCS

UNIFIED COMMUNICATION: (Giải pháp Truyền thông Hợp nhất)

iPECS_UCS là ứng dụng phầm mềm chạy trên PC, hoạt động cùng với tổng đài iPECS_eMG/UCP. iPECS_UCS Server đơn giản là tích hợp tất cả các phương thức thông tin liên lạc của bạn và trong cùng một giao diện duy nhất. iPECS_UCS mở rộng và tăng cường các dịch vụ thông tin liên lạc của iPECS để cải thiện hiệu quả năng lực doanh nghiệp và khả năng chăm sóc khách hàng. Ngoài ra những dịch vụ voice phong phú có sẵn từ hệ thống iPECS, người dùng được cung cấp khả năng truy cập với hàng loạt dịch vụ như Video, Text và Graphic collaborative, Messaging.

UCS_CLIENT: “Đầu cuối Truyền thông Hợp nhất”


Hội nghị Truyền hình: (Video Conferencing)

  • Video hội nghị đồng thời 6 bên * (Yêu cầu phải có MCIM được lắp đặt trong hệ thống) 
  • Tính năng liên kết bất kỳ cửa sổ nào: Call, IM, Presence pop up, Main menu
  • Lựa chọn nhiều đối tác hội nghị bằng “Ctrl+Click” từ cửa sổ Presence và click phải chuột
  • Hiển thị trạng thái Webcam từ cửa sổ Presence
  • Truyền tải video chất lượng cao (CIF 352×288)
  • Cho phép điều chỉnh khuôn hình Video

UCS Server Type:

UCS Feature Type:

Link: Tải xuống các tài liệu kỹ thuật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *