Category Archives: Tin tức IPECS

iPECS_BAPS

BILLING APPLICATION SOFTWARE: (Phần mềm tính cước) Phần mềm tính cước ezReport: được phát triển bởi công ty Tân Việt. Dùng cho Văn phòng và cho Khách sạn kết hợp chạy trên nền tảng 64Bit; Kết nối cả hai phương thức giao tiếp RS-232(COM) hoặc LAN(RJ45) và hỗ trợ giao thức “Listen port” để lấy dữ liệu cước cho một số Tổng đài như Avaya, Cisco, […]