Category Archives: Tin tức IPECS

IPECS_ICLID (Chặn cuộc gọi)

ICLID: Chức năng chặn cuộc gọi Chặn cuộc gọi cho Hệ thống gồm các lệnh PGM (203, 204), hệ thống cho phép khai báo lên tới 250 danh sách “Black list” và bắt buộc trung kế phải có chức năng hiển thị số. Đồng thời Version của Tổng đài phải từ R3.1.22 trở lên, với […]

iPECS_Preset Call Forward

Preset Call Forward: Cài đặt đổi hướng trước Trong nhiều trường hợp Admin cần lập trình sẵn đổi hướng nhận cuộc gọi cho máy lẻ từ hệ thống. Mà người sử dụng máy lẻ không có quyền thay đổi. Chức năng này tương tự như Call Forward tự cài đặt trên Mảy lẻ, nhưng có […]

iPECS_Chế độ Làm việc

Dịch vụ này cho phép Tổng đài hoạt động tự động theo thời gian được cài đặt trước, cùng với các lời chào thông báo tương ứng với các chế độ & thời gian được ghi sẵn ! Khai báo thời gian làm việc cho hệ thống (Administration) -> Table Data -> Auto Ring Mode Table: […]

iPECS_Thư ký & Giám đốc

Executive/Secretary: Dịch vụ này cho phép khai báo máy Thư ký & Giám đốc. Hệ thống cho phép khai báo tối đa 100 Thư ký & Giám đốc, và một Thư ký có thể trực điện thoại cho nhiều Giám đốc cùng 1 lúc. Bạn vào chế độ lập trình (Administration) -> Table Data -> Executive/Secretary: […]

iPECS_CCX

Contact Center Solution Intelligent Multi-Channel IP Contact Center Solution Ericsson-LG Enterprise offers a contact center solution that covers all size business. iPECS_CCX is a web based professional multi-channel IP contact center solution best integrated with iPECS platforms. Including desk client and reporting tool as default, iPECS_CCX provides many additional modular applications. iPECS_CCX is a web based multi-channel contact center […]

iPECS_UCS

UNIFIED COMMUNICATION: (Giải pháp Truyền thông Hợp nhất) iPECS_UCS là ứng dụng phầm mềm chạy trên PC, hoạt động cùng với tổng đài iPECS_eMG/UCP. iPECS_UCS Server đơn giản là tích hợp tất cả các phương thức thông tin liên lạc của bạn và trong cùng một giao diện duy nhất. iPECS_UCS mở rộng và tăng […]

iPECS_Attendant

IP Attendant Console Application, iPECS Attendant (Giải pháp Lễ tân) Ericsson-LG Enterprise cung cấp giải pháp Lễ tân chạy trên PC tích hợp với điện thoại, dùng để tiếp nhận các cuộc gọi từ bên ngoài và liên kết với thông tin nguồn lực nhân sự ở bên trong giúp cho việc tiếp nhận hoặc chuyển […]

iPECS_HOTEL

HOTEL – FIDELIO: (Giải pháp kết nối quản lý Khách sạn) iPECS là thế hệ tổng đài mới của ERICSSON-LG với các dung lượng (Medium/ Large Sized SMB Hybrid IP-PBX), phù hợp cho mọi đối tượng Khách sạn, cung cấp sẵn giao diện PMS để cho bên thứ 3 kết nối can thiệp, điều khiển để phát triển […]