Author Archives: nedfontanviet

iPECS_System Speed Dial (Quay số nhanh hệ thống)

System Speed Dial: Cho phép quay số nhanh Nhấc máy (tổ hợp). Bấm phím SPEED. Nhập mã số của ‘system speed’ (2000 ~ 2xxx). Lưu ý: mã số (2000 ~ 2xxx) của ‘system speed’ phải được gán trước bởi Admin, mã số này được dùng chung cho tất cả các máy lẻ của hệ thống […]

iPECS_Call Pickup (Nhặt cuộc gọi)

Direct Pickup: Nhặt cuộc gọi trực tiếp Nhấc máy (tổ hợp). Bấm mã dịch vụ Direct Pick-up (*77). Quay số máy đang đổ chuông. Group Pickup: Nhặt cuộc gọi trong nhóm Nhấc máy (tổ hợp). Bấm mã dịch vụ Group Pickup (**). Lưu ý: Bạn phải tạo nhóm máy Pickup trước và Máy lẻ của […]

iPECS_Call Forward (Đổi hướng cuôc gọi)

Call Forward: Mục đích dùng để đổi hướng cuộc gọi tới một số máy khác. Bạn phải được phép Forward cấp quyền từ Admin và có 5 kiểu “call forward” cho bạn lựa chọn: Unconditional: đổi hướng trong mọi điều kiện. Busy: đổi hướng khi bận. No Answer: đổi hướng khi không trả lời. Busy/No […]

iPECS_Call Transfer (Chuyển cuộc gọi)

Call Transfer: Mục đích dùng để chuyển cuộc tới một số khác Bấm phín mềm TRANS (trên màn LCD) hoặc phím cứng TRANS/PGM. Quay số máy cần chuyển hoặc bấm phím Flexible đã cài đặt trước Trường hợp Unscreened Call Transfer -> đặt máy Trường hợp Screened Call Transfer– Khi máy được chuyển trả lời […]

iPECS_Using Call Log (Nhật ký cuộc gọi)

Sử dụng chức năng Call Log: Bấm phím CALL LOG được lập trình trước. Sử dụng phím Volume up/down (Navigation Up/Down) để xem các cuộc gọi (Received, Dialed or Lost). Lập trình Call Log cho phím Flexible: Bấm phím TRANS/PGM. Bấm chọn phím Flex button. Bấm lại phím TRANS/PGM lần nữa. Nhập mã code 57. […]

iPECS_CCX

Contact Center Solution Intelligent Multi-Channel IP Contact Center Solution Ericsson-LG Enterprise offers a contact center solution that covers all size business. iPECS_CCX is a web based professional multi-channel IP contact center solution best integrated with iPECS platforms. Including desk client and reporting tool as default, iPECS_CCX provides many additional modular applications. iPECS_CCX is a web based multi-channel contact center […]

iPECS_UCS

UNIFIED COMMUNICATION: (Giải pháp Truyền thông Hợp nhất) iPECS_UCS là ứng dụng phầm mềm chạy trên PC, hoạt động cùng với tổng đài iPECS_eMG/UCP. iPECS_UCS Server đơn giản là tích hợp tất cả các phương thức thông tin liên lạc của bạn và trong cùng một giao diện duy nhất. iPECS_UCS mở rộng và tăng […]

iPECS_Attendant

IP Attendant Console Application, iPECS Attendant (Giải pháp Lễ tân) Ericsson-LG Enterprise cung cấp giải pháp Lễ tân chạy trên PC tích hợp với điện thoại, dùng để tiếp nhận các cuộc gọi từ bên ngoài và liên kết với thông tin nguồn lực nhân sự ở bên trong giúp cho việc tiếp nhận hoặc chuyển […]

iPECS_HOTEL

HOTEL – FIDELIO: (Giải pháp kết nối quản lý Khách sạn) iPECS là thế hệ tổng đài mới của ERICSSON-LG với các dung lượng (Medium/ Large Sized SMB Hybrid IP-PBX), phù hợp cho mọi đối tượng Khách sạn, cung cấp sẵn giao diện PMS để cho bên thứ 3 kết nối can thiệp, điều khiển để phát triển […]