Author Archives: nedfontanviet

IPECS_ICLID (Chặn cuộc gọi)

ICLID: Chức năng chặn cuộc gọi Chặn cuộc gọi cho Hệ thống gồm các lệnh PGM (203, 204), hệ thống cho phép khai báo lên tới 250 danh sách “Black list” và bắt buộc trung kế phải có chức năng hiển thị số. Đồng thời Version của Tổng đài phải từ R3.1.22 trở lên, với […]

Điện thoại số IPECS

Hướng dẫn sử dụng điện thoại IP và điện thoại số dùng cho Tổng đài IPECS Chức năng của điện thoại IP và điên thoại số Ericsson-LG (LDP-9200 / LIP-9000 series): Các hình dưới đây thể hiện mặt trước của mỗi điện thoại dòng LDP-9200 giao diện người dùng. Hầu hết đều có các phím chức […]

iPECS_Preset Call Forward

Preset Call Forward: Cài đặt đổi hướng trước Trong nhiều trường hợp Admin cần lập trình sẵn đổi hướng nhận cuộc gọi cho máy lẻ từ hệ thống. Mà người sử dụng máy lẻ không có quyền thay đổi. Chức năng này tương tự như Call Forward tự cài đặt trên Mảy lẻ, nhưng có […]

iPECS_Chế độ Làm việc

Dịch vụ này cho phép Tổng đài hoạt động tự động theo thời gian được cài đặt trước, cùng với các lời chào thông báo tương ứng với các chế độ & thời gian được ghi sẵn ! Khai báo thời gian làm việc cho hệ thống (Administration) -> Table Data -> Auto Ring Mode Table: […]

iPECS_Thư ký & Giám đốc

Executive/Secretary: Dịch vụ này cho phép khai báo máy Thư ký & Giám đốc. Hệ thống cho phép khai báo tối đa 100 Thư ký & Giám đốc, và một Thư ký có thể trực điện thoại cho nhiều Giám đốc cùng 1 lúc. Bạn vào chế độ lập trình (Administration) -> Table Data -> Executive/Secretary: […]

iPECS_Walking COS (Gọi ra bằng Account)

Walking COS: Cho phép máy lẻ gọi ra ngoài khi đang bị khóa hoặc giới hạn gọi. Người quản trị (Admin) sẽ cấp cho mỗi người Account riêng để nhập khi gọi. Thao tác trên máy lẻ: Bấm mã dịch vụ *569 -> nghe tiếng tút Bấm * nhập Pass của Account -> nếu đúng […]

iPECS_Wake-up call (Báo thức)

Wake-up call: Chức năng cài đặt báo thức cho buồng phòng Khách sạn. Cài đặt báo thức từ Lễ tân (ATD) khách sạn Bấm phím Trans/PGM + 044 Chọn số phòng hoặc dãy phòng (số máy – số máy) Nhập thời gian (HHMM)   -> báo thức trong ngày Nhập thời gian (HHMM#) -> báo thức […]

iPECS_Room Conference (Phòng hội họp)

Conference Room : Chức năng phòng họp (tối đa 15 người) Thiết lập phòng họp (tối đa 9 phòng họp): Bấm phím Trans/PGM + 53 Chọn số phòng từ 1 -9 Nhập pass cho truy cập vào phòng Bấn Hold/Save kết thúc Xóa phòng họp: Bấm phím Trans/PGM + 54 Chọn số phòng từ 1 […]

iPECS_Conference (Gọi hội nghị 3 bên)

Conference: Chức năng hội nghị 3 bên Thiết lập cuộc gọi hội nghị thông thường: Thực hiên cuộc gọi đàm thoại với số máy đầu tiên Chọn phím mềm Conf hoặc bấm phím Conf đã được gán trước ở Flexible. Thực hiện cuộc gọi tới số máy tiếp theo Chọn phím mềm Conf hoặc bấm […]